Advokátní kancelář Mgr. Ing. Zdeňka Cvejna poskytuje formou komplexního právního poradenství a zastupování odborné advokátní služby v oblasti soukromého a veřejného práva. Právnickým a fyzickým osobám v České republice poskytuje právní služby v rozsahu generální advokátní praxe zejména v oblastech občanského, obchodního, trestního, pracovního a správního práva.

Tři příkazy práva: čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří.

Občanské právo
 
 
 • Příprava smluv, jako jsou smlouvy týkající se věcných práv k nemovitostem, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu, pachtovní smlouvy atd.
 • Právo k bytů - bytové právo
 • Vymáhání pohledávek, uplatňování nároků ze smluv, nároků na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení
 • Rodinné právo - úprava osobních a majetkových vztahů rodiny - úprava výchovy a výživy nezl. dětí atd..
 • Vypořádání majetkových vztahů manželů
 • Dědické právo - zastupování v rámci dědického řízení, spory o neplatnost závěti, nebo neplatnost vydědění atd.
 • Ochrana osobnosti

Obchodní právo

 • Příprava smluv jako jsou: kupní smlouvy, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení atd..
 • Vymáhání pohledávek a uplatňování smluvních nároků, nároků na náhradu škody, nebo vydání bezdůvodného obohacení.
 • Ochrana hospodářské soutěže  
 • Založení obchodních společností
 • Zastupování společníků na valných hromadách, změny v zápisech do obchodního rejstříku apod.
 • Zvýšení či snížení základního kapitálu
 • Likvidace společnosti  

Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávních smluv jako jsou: pracovní smlouvy,vnitropodnikové směrnice a řády atd.
 • Pracovněprávní spory
 • Ukončení pracovního poměru
 • Ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců
 • Odměňování zaměstnanců a odstupné

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení - stížnosti, odvolání, odpory, dovolání, obnova řízení.
 • Zastupování v přípravného fázi řízení
 • Zastupování v řízení o vazbě a propuštění z vazby
 • Uplatňování nároků poškozeného

 

Odměna - cena


     Odměna za poskytnutou právní pomoc se v zásadě řídí dohodou advokáta s klientem. V tomto smyslu odměnu sjednáváme nejčastěji jako hodinovou sazbu za každou hodinu poskytované právní pomoci. Dále lze sjednat též sazbu za jednotlivé úkony, podílovou odměnu, či jednorázovou odměnu. V případě dlouhodobé spolupráce lze sjednat tzv. paušální odměnu (za určitý časový úsek), která zahrnuje předem sjednaný rozsah hodin za zvýhodněnou hodinovou sazbu. Konkrétní způsob sjednání odměny za poskytovanou právní pomoc a její výše jsou závislé na dohodě advokáta s klientem při převzetí věci.
V případě absence ujednání o odměně se odměna advokáta určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.


   Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Užitečné odkazy

 • All
 • Nase-kancelar

HK Baťkovo náměstí

Mapa: Advokátní kancelář Mgr. Ing. Zdeňka Cvejna sídlí v HK Baťkovo náměstí 1. patro administrativní budovy někdejšího „hotelu Paříž“ č.p. 552, orientační číslo: 2, která se nachází v centrální části pěší zóny v Hradci Králové. Na zvoncích u vstupu do budovy zvolte číslo 104 nebo 105. MHD: Zastávka MHD „Centrál“ (cca 1 minuta chůze), autobusové a trolejbusové linky: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16,...

 • kancelař 5
 • kancelař 6
 • kancelar 7

Kancelář 1

Neque Porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed non quia numquam eius Modi tempora incidunt ut labore et Dolore magnam Podělte quaerat voluptatem.

[Content-slider id = 10] [ul class = skluzavky] [/ slider-item] [slider-item] [img src = http: //akcvejn.cz/images/image11.png] Wedding 2 [/ img] [ / slider-item] [slider-item] [img src = http: //akcvejn.cz/images/image12.png] Svatební 3 [/ img] [/ slider-item] [/ ul] [/ content-slider]

Kancelář 3

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

 • wedding 1
 • Wedding 2
 • Wedding 3